Meri, Marko i Ana

Zahvalna molitva za postignutu milost
Predobri Gospodine Isuse Kriste!
Presveto Trojstvo, hvalim Te i slavim, Blazenu Djevicu Mariju, andjele i svete, Svetog Judu za sve milosti.
Udjeli, molim Te Boze, po zaslugama svetog Jude, da mi uvijek bude zagovornik u pomoci u mojim teskim nevoljama i potrebama: 🙏 za svoje ozdravljenje duha, duse i tijela, 🙏 za ozdravljenje Marka od paranoidne shizofrenia, 🙏 za Ana da nadje krscanskog mladica, obitelj i djecu i da nas ne spopadne nikakva navala zlog duha, 🙏 te za financije da vratim dugove.
Ostajem tvoja vjerna stovateljica, dok ti Sveti Juda jednog dana zahvalim u Nebu. Amen